-->

BOSO JOWO WES MATI...!!!

GAMBAR GOOGLE
GAMBAR HANYA ILUSTRASI
Sesuai dengan judul di atas BOSO JOWO WES MATI saya ingin membahas sedikit keresahan saya dalam kontradiksi kata tersebut. karena pada dasarnya bahasa jawa masih ada dan masih sering digunakan oleh warga jawa. tapi åpå kabeh ngerti sing ditulis iki? yå rung mesti. soale aku katene nulis ning kene ngungkapnå rasa keselku nang arek-arek saiki sing wes males ngomong jåwå. lha kok iså? iyå rek. aku saiki urip ning jogja seng jarene uwong2 nang kene cårå jåwåne apik. tapi aku jarang kerungu arek-arek seng asline wong jåwå ngomong cårå jåwå. lha ikii dadi pertanyaanku, lapo kok arek-arek iki wes males ngomong jåwå??

akhire aku takon ning arek lan konco2ku. tibaknå ånå wong seng jarene isin lek ngomong jåwå, ånå arek yå isin ngomong ngapak nang kåncåne sing ngapak. jarene lucu lek cårå båså daerah e dewe. padahal kan iku cårå sing biså melestarikan budaya lan båså daerah. soale saiki uwong2 wes cårå INDONESIAnan kabeh utåwå cårå inggris.

lha, tekå kunu aku dadi kepikiran, yaåpå nasib anak2e dewe engko lek adewe wes males cårå jåwå åpå warisan seng biså adewe kek i nang anak putune dewe. padahal båså daerah nang indonesia ki ånå akeh. tapi lek sing enom wae males cårå båså daerah e dewe2. yå 10 tahun luweh iså2 båså daerah e kene entek. wes ra ånå seng ngerti båså asline. kan dadi isin lek adewe wong jåwå terus ånå wong njåbå takon nang adewe båså jåwå, utåwå wong bule seng luweh apik cårå jåwåne timbang awak dewe.

jal, tekan awakmu kabeh såpå sing jek ngerti tulisan ku nang nduwur? komen o nang ngisor.

saiki aku tak ngomong cårå indonesia ben ngerti kabeh.

disini, saya akan berbagi sedikit ilmu tentang kosakata bahasa jawa yang dipakai untuk keseharian. supaya, kalian semua mengerti warisan leluhur kita walaupun ini hanya sebagian saja untuk pengingat.

tulisannya saya sengaja di acak, untuk memperkuat kalian dalam mengingat.


No Bahasa Indonesia Bahasa Jawa Ngoko Bahasa Krama Inggil
1 Saya Kulo Dalem
2 Kamu Kowe Panjenengan
3 Kami Awakedhewe Kito
4 Dia Deweke Piyambakipun
5 Ini Iki Meniko
6 Itu Kui Niku
7 Apa Opo Menopo
8 Kapan Kapan Kapan
9 Dimana Ngendhi Wonten Pundhi
10 Yang Mana Singendhi Ingkangpundhi
11 Siapa Sopo Sinten
12 Mengerti Ngerti Ngertos
13 Makan Mangan Dahar/Nedo
14 Minum Ngombe Ngunjuk
15 Dengar Krungu Miereng
16 Tahu Ngerti Ngertos
17 Kasi Wenehi Paringi
18 Suka Seneng Remen
19 Cinta Seneng Tresna/Tresno
20 Hari Ini Saiki Sakmeniko
21 Besok Sesuk Mbenjang
22 Atas Nduwur Nginggil
23 Bawah Ngisor Ngandhap
24 Lapar Ngelih Luwe
25 Bahagia Seneng Rahayu
26 Sakit Lara Gerah
27 Maaf Ngapunten Ngapura/Ngapuro
28 Pagi Esuk Enjing-Injing
29 Siang Awan Siang
30 Malam Bengi Dalu/Ndalu
31 Apa Kabar Piyekabare Pripun/Kadospundi
32 Berapa Piro Pinten
33 Silahkan Monggo Monggopunaturi
34 Air Banyu Toya
35 Jalan Dalan Mergi
36 Kira-Kira Kiro-Kiro Kinten-Kinten
37 Semua Kabeh Sedanten/Sedaya
38 Kalau/Jika Menowo Menawi
39 Lebih Luwih Langkung
40 Sangat/Sekali Banget Sanget
41 Dari Seko Saking
42 Cantik/Indah Apik Endah
43 Besar Gedhe Ageng
44 Kecil Cilik Alit
45 Banyak Akeh Kathah
46 Sedikit Sithik Sakedhik
47 Sama Podho Sami
48 Bisa Iso Saget
49 Punya Duwe Kagungan
50 Ada Ana Wonten
51 Mau Gelem Kersa
52 Kemarin Wingi Kolowingi
53 Empat Papat Sekawan
54 Lima Limo Gangsal
55 Sepuluh Sedasa Sedoso
56 Seratus Satus Setunggalatus
57 Seribu Sewu Setunggalewu
58 Orang Uwong Tiyang/Piyantun
59 Laki-Laki Lanang Kakong
60 Perempuan Wedhok/Wadhon Estri
61 Ayah Rama Romo
62 Ibu Ibu Ibu
63 Anak Lare/Putra Putro
64 Nama Jeneng/Asma Asmo
65 Uang Duwit Artho
66 Kamar Kecil (Kamar) Mburi (Kamar) Wingking
67 Terima Kasih Muwun Maturnuwun
68 Selamat Jalan Segeng Tindak Sugeng Tindak
69 Belum Durung Dereng
70 Karena Sebabe/Mergo Amargi
71 Tetapi Mergane Amargi
72 Disini Nangkene Wontenmriki
73 Baik Apik Sae
74 Jelek Elek Kirangsae
75 Betul Bener Leres
76 Ke Dateng Dateng
77 Sekarang Saiki Sakmeniko
78 Baru Anyar Enggal
79 Tua Tuwo Sepuh
80 Panjang Dowo Panjang
81 Pendek Cendek Cendak
82 Murah Merah Mirah
83 Mahal Larang Awis
84 Panas Benther Benther
85 Dingin Adem Asrep
86 Jangan Ojo Ampun
87 Pergi Lungo Tindhak
88 Datang Teko Rawuh
89 Berjalan Mlaku Mlampah/Tindak
90 Bicara Omong Ngendika/Ngendiko
91 Bilang Ngomong Dawuh
92 Lihat Ndelok Mrisani
93 Mengapa Ngopo Kadhosmenopo
94 Bagaimana Piye Kadhospundi
95 Ya Yoh Inggih/Injih
96 Tidak Ora Mboten
97 Barangkali Menowo Menawi
98 Satu Siji Setunggal
99 Dua Loro Kalih
100 Tiga Telu Tigo


8 Responses to "BOSO JOWO WES MATI...!!!"

 1. Kalau ingin membuat artikel tentang basa jawa .. gunakan penulisan yg benar

  Kulo, opo, boso, jowo, sopo, ojo, biso, dll

  Penulisan seperti itu salah

  ReplyDelete
 2. terimakasih atas masukannya @Nur Wachid

  ReplyDelete
 3. Langsung pratèk waé, ditonton piyé réyaksiné kåñcå2,mas

  ReplyDelete
 4. bahasa tulisnya masih mabok o & e, mas.
  mungkin bisa sedikit diralat, seperti penulisan "seng" yang baiknya ditulis "sing", opo ditulis "åpå", karena basa jawa ini bacanya O tapi penulisan A, hanacaraka dibaca honocoroko, kurang lebih begitu. terima kasih.

  ReplyDelete
 5. Iba senengé yèn kelakon boso jowo modyiaarr. Wus suwe anggoné padha rumati supaya boso jowo enggal enggal matèk.

  Sapatiné boso jowo bisa njalari basa jawa tetep lestari.

  ReplyDelete
 6. bahasa jawa juga banyak, jawa cirebon, bhs jawa babasan dst. hehe, itulah indonesia.

  nice shering

  ReplyDelete

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel